Markko Gerassimov

Elvira Danvald

Anastassia Aleksandrova

Melani Karu

Jacklyn Talm

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2021/2022. õppeaastaks

Muudetud 15.03.2021

MUUDATUSED SISSEASTUMISES!

Hea 9. klassi õpilane!

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 9. märtsil 2021 kehtestatud piirangutest ning distantsõppeperioodi pikenemisest tulenevalt, mis mõjutavad olulisel määral sisseastumise korraldamist varsemalt kinnitatud tingimustel, on Valga Gümnaasium muutnud sisseastumiste korraldamist 2021. aastal.

Riiklikest piirangutest ning distantsõppeperioodi pikenemisest tulenevalt:

 1. Õpilaste koormuse ja terviseriski vähendamise eesmärgil ei korraldata kirjalikku sisseastumistesti.
 2. Sisseastumisvestlused toimuvad uue ajakava kohaselt 5. maist–19. maini 2021.

SISSEASTUMISVESTLUS

 • Kõik 10. klassi sisseastujad osalevad sisseastumisvestlusel. Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 5. mai 2021 kuni 19. mai 2021
 • Sisseastumisvestluse toimumiskohaks on vastavalt õpilase poolt registreerimisvormi märgitud soovile kas Valga Gümnaasium või elektroonne keskkond videokõne pidamiseks.
 • Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel.
 • Õpilane registreerib end sisseastumisvestlusele, täites vastava ankeedi kooli kodulehel. Registreerimine on avatud alates 5. aprillist 2021.
 • Registreerimisel valib kandideerija vestluseks talle sobiliku ning süsteemi poolt pakutava vaba vestlusaja. Registreerimisel sisestab kandideerija elektroonsesse ankeeti järgmised andmed:
  • ees- ja perekonnanimi;
  • isikukood;
  • kontakttelefoni number;
  • e-posti aadress;
  • vestluse toimumise viis (koolimajas peetav vestlus/videokõne).
 • Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass) ja võimalus jagada komisjoniga oma 9. klassi õpitulemusi. Selleks esitab õpilane vastuvõtukomisjonile sisseastumisvestlusele tulles kas oma klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia või saadab õpitulemusi kajastava dokumendi enne vestluse toimumist aadressile triinu.ugur@valgagym.ee.
 • Vestluse osakaal kandideerija sisseastumise kogutulemusest on 50%.

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õpilaskohtade täitmine õppeaastaks 2020/2021 toimub sisseastumisvestluse (50%) ning 9. klassi õpitulemuste (50%) põhjal koostatud pingerea alusel.

Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Muudatused dokumendis „Valga gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2021. aastal““).

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuhilt Triinu Ugurilt (triinu.ugur@valgagym.ee, 555 70 872).


https://www.youtube.com/watch?v=W0rk3HpZb38

Valga Gümnaasium

J. Kuperjanovi 10

Valga linn, Valga vald, Valgamaa

68207 Eesti

Tel: 766 3830

E-post: kool@valgagym.ee